iStock Express

คือ โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อคสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีว่าการจัดการสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจจะได้ กำไรมากน้อยเพียงใดเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ
iStock Express ออกแบบให้สามารถเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี iStock Express

 • บาร์โค้ด (ฺBarcode)
 • การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi)
 • เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Key Features

 • รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ (Expire Date)
 • รองรับ Plug & Play Scanner, Handheld Scanner
 • สามารถแจ้งเตือน Min,Max ของจำนวนสินค้าได้
 • รองรับการตัดสต๊อกแบบ FIFO
 • รองรับบาร์โค้ดรูปแบบแท่ง, 2D บาร์โค้ด

Report

 • รายงานการรับสินค้า
 • รายงานสต๊อกสินค้า
 • รายงานการจ่ายสินค้า
 • รายงานการนับสินค้า
 • รายงานการยืมสินค้า
 • รายงานการคืนสินค้า
 • รายงานแจ้งเตือนสถานะสินค้า
 • รายงานการสรุปสินค้า