ICONS Asset Tracking

ICONS Asset Tracking

ออกแบบให้สามารถเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็วเทคโนโลยีที่ iCONS ASSET นำมาใช้งาน

– บาร์โค้ด (Barcode)
– อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (RF Handheld Devices)
– เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Key Features

 – สามารถค้นหาสินทรัพย์ได้ตามรหัสสินทรัพย์ / ประเภท /   แผนก / ผู้รับผิดชอบ / ชื่อสินทรัพย์ หรือสถานที่เก็บ   สถานะของทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน
 – สามารถทำงานได้ทั้งเครื่อง PC and RF Handheld Devices  – สามารถตรวจนับได้หลายสถานที่ในเครื่องเดียวกัน

FAT