iStock Express

คือ โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อคสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีว่าการจัดการสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจจะได้ กำไรมากน้อยเพียงใดเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ

iStock Express
ออกแบบให้สามารถเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี iStock Express
– บาร์โค้ด (ฺBarcode)
– การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi)
– เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Key Features
– รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ (Expire Date)
– รองรับ Plug & Play Scanner, Handheld Scanner
– สามารถแจ้งเตือน Min – Max ของจำนวนสินค้าได้
– รองรับการตัดสต๊อกแบบ FIFO
– รองรับบาร์โค้ดรูปแบบแท่ง, 2D บาร์โค้ด

Report
– รายงานการรับสินค้า

– รายงานสต๊อกสินค้า
– รายงานการจ่ายสินค้า
– รายงานการนับสินค้า
– รายงานการยืมสินค้า
– รายงานการคืนสินค้า
– รายงานแจ้งเตือนสถานะสินค้า
– รายงานการสรุปสินค้า

 

โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า